Fair World Map
112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,104,102,102,102,102,106,28,28,28,31,2,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,33,28,28,28,34,32,30,34,28,103,102,102,102,102,105,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112
112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,104,102,102,106,30,28,28,28,28,28,28,34,1,28,28,2,34,1,30,2,2,32,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,37,28,28,28,28,28,34,28,103,102,102,105,112,112,112,112,112,112,112,112
112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,104,102,102,106,28,28,28,34,2,28,1,1,34,28,1,29,28,1,1,1,1,1,1,32,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,31,3,34,1,37,28,28,30,30,28,12,34,1,30,28,28,28,28,28,33,28,36,32,2,28,28,103,102,102,105,112,112,112,112,112
112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,104,102,106,2,1,1,37,28,28,28,28,28,3,28,28,28,28,28,28,29,3,1,3,1,37,32,28,33,28,28,33,28,28,28,28,31,1,36,1,3,32,30,34,1,3,34,5,1,1,1,3,1,34,30,30,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,103,102,105,112,112,112
112,112,112,112,112,112,112,112,104,102,106,1,34,3,2,1,1,1,34,1,30,28,28,28,1,30,1,28,30,28,28,34,1,1,28,28,28,28,28,28,28,31,2,28,28,1,34,1,29,28,1,1,1,1,1,1,1,1,3,34,1,1,1,1,1,3,3,3,1,34,30,28,28,28,28,28,28,103,102,105,112
112,112,112,112,112,112,104,102,106,37,1,1,1,3,2,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,28,28,36,2,28,3,1,28,31,34,28,28,28,28,28,28,34,3,28,28,28,34,28,28,1,3,16,1,34,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,1,1,3,3,2,37,2,28,28,28,28,2,103,102
112,112,112,112,104,102,106,28,28,28,3,1,1,1,1,3,1,1,2,1,1,34,1,3,1,32,28,28,28,28,28,28,1,28,28,28,28,28,28,31,34,32,31,34,28,28,28,30,28,34,2,1,16,1,1,1,3,1,34,3,1,1,1,34,1,1,2,112,1,1,171,1,1,1,15,174,34,3,2,34,28
112,112,112,104,106,28,28,28,28,34,29,31,1,1,1,1,2,3,1,1,1,1,1,1,1,28,28,28,34,28,30,28,28,28,28,28,28,33,28,28,36,31,37,1,28,28,1,1,1,1,1,47,16,34,1,3,112,1,21,15,15,15,19,1,3,1,2,1,1,1,1,1,1,3,1,1,2,1,29,28,28
112,112,104,106,28,28,36,3,28,28,28,31,1,34,2,1,1,1,34,1,1,3,1,1,1,1,30,1,1,1,1,32,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,30,28,37,1,1,34,18,15,15,20,3,1,1,1,1,1,1,34,3,21,26,15,15,174,15,1,1,1,1,34,28,29,1,29,29,28,28,28
112,104,106,28,28,28,29,28,33,28,28,1,1,1,2,92,1,3,3,28,28,1,28,1,1,92,2,1,95,1,1,32,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,31,1,1,1,44,1,1,16,1,2,44,1,34,1,2,1,1,1,1,1,1,2,34,171,3,34,1,1,29,28,28,28,28,37,28,28,28,28,28
104,106,28,28,33,28,28,28,28,28,34,1,1,95,3,2,16,1,1,1,34,28,28,2,3,1,34,1,1,1,1,34,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,3,1,47,3,1,2,2,20,1,1,34,1,1,1,28,2,34,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,34,28,28,2,28,28,28,28,28,33,28
106,28,28,28,28,28,28,28,31,1,1,1,1,1,1,1,16,1,1,1,1,28,34,1,1,1,1,1,37,1,29,29,28,28,28,28,28,28,28,28,31,34,1,1,1,2,29,2,1,1,1,29,28,34,1,1,28,3,112,34,3,2,34,1,1,1,1,18,1,1,29,37,28,36,32,28,28,33,28,28,28
28,28,28,28,28,33,28,28,31,1,1,1,2,3,1,1,21,15,15,15,19,1,16,1,3,1,1,32,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,31,1,1,28,29,34,30,28,34,29,1,28,28,1,3,1,1,1,1,1,3,3,2,3,3,1,1,16,1,1,28,28,28,29,28,28,28,28,28,28,28
28,28,28,28,28,28,28,28,28,34,2,15,1,1,1,1,34,1,1,26,16,2,16,1,1,32,28,28,28,33,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,37,28,28,28,3,28,28,28,1,34,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,1,1,3,34,4,4,28,28,28,34,28,28,28,33,28,28
28,28,28,28,28,28,28,28,28,1,1,1,1,1,27,8,1,1,1,5,21,34,20,1,1,32,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,1,1,1,28,28,28,28,28,28,29,1,1,1,29,28,1,1,1,1,2,2,34,1,1,3,16,1,1,112,3,28,34,3,28,28,28,28,28,28
28,28,33,28,28,28,28,28,28,29,1,29,34,1,1,34,8,1,29,28,28,28,1,1,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,31,1,1,34,1,34,30,28,3,14,28,28,1,1,1,1,32,31,37,1,1,34,1,1,1,1,1,16,1,1,3,2,28,29,29,28,33,28,28,28,28
28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,3,28,28,1,1,1,10,4,28,28,33,28,29,37,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,33,28,28,28,1,1,1,1,1,1,1,1,1,26,18,37,1,1,1,34,28,28,28,3,34,1,1,3,1,34,1,3,1,1,1,2,28,28,28,28,28,28,28,33,28
28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,34,3,28,29,3,1,3,1,28,33,28,28,28,1,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,31,3,3,3,112,1,1,1,1,3,5,16,28,28,1,112,1,28,28,28,1,1,3,29,29,28,28,1,1,1,3,1,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28
30,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,29,28,28,1,34,1,34,28,28,30,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,1,34,3,2,34,3,1,34,1,1,3,16,34,28,28,28,28,28,33,28,29,1,1,28,28,28,28,1,1,34,32,28,28,37,32,28,28,28,28,28,28,28
34,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,3,1,1,1,1,34,28,28,34,34,32,28,28,28,33,28,28,28,33,28,28,28,28,28,36,1,1,1,1,1,1,1,1,42,18,20,1,1,34,32,28,28,28,28,28,34,32,28,28,28,28,28,34,1,3,28,28,3,28,28,28,33,28,28,28,28
28,28,34,2,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,29,29,1,1,32,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,31,1,1,1,1,1,1,34,18,15,20,39,1,1,32,28,28,33,28,28,28,6,34,28,28,33,28,28,29,28,29,28,28,29,28,28,28,28,28,28,33,28
28,28,29,34,32,28,28,28,28,28,28,33,28,28,33,28,28,28,31,1,3,28,28,34,34,1,32,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,31,34,112,37,29,1,1,16,34,1,1,34,1,28,28,28,28,28,28,28,29,29,28,28,28,28,31,3,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28
28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,29,1,37,15,19,1,1,3,1,32,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,29,1,16,2,2,3,1,29,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,31,49,28,28,28,28,28,2,36,32,28,28,33,28,28
28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,1,54,1,1,7,4,4,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,1,16,39,3,2,37,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,34,29,28,3,52,28,28,34,29,28,28,28,28,28,28
28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,36,28,28,28,2,1,16,1,34,26,1,1,1,34,30,28,28,33,28,28,28,28,28,28,33,28,28,31,34,1,1,1,1,1,3,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,33,28,28,31,34,28,37,112,28,28,28,28,28,28,30,30,28,28
28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,29,28,28,2,34,1,16,112,7,9,1,1,1,3,1,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,3,1,1,34,1,1,34,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,3,30,29,3,32,34,28,28,3,34,1,2,37,28
28,28,28,33,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,2,34,1,21,15,26,3,34,57,1,1,112,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,34,1,1,1,1,3,28,28,34,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,34,30,28,28,28,33,28,28,29,34,3,29,34
28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,31,2,34,1,3,34,1,1,1,1,1,32,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,33,28,28,31,1,112,42,1,1,28,36,32,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,33,28,28,28,31,34,32,36,28,28,28,28,28,30,28,28,28
33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,33,28,28,31,2,3,1,1,1,54,1,1,34,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,3,1,1,1,28,28,3,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,29,28,28,28,28,34,1,30,34,28,28,28
28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,31,2,1,1,1,1,1,1,32,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,31,34,1,3,28,28,29,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,2,2,1,3,1,112,28,28,33
28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,2,1,57,1,1,1,37,32,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,31,37,34,29,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,33,28,28,33,28,28,28,28,28,2,34,34,1,49,1,1,32,28,28
28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,34,1,34,15,1,3,28,28,28,28,33,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,31,1,34,1,1,15,15,52,34,1,28,28
28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,33,28,31,1,1,3,1,32,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,31,37,1,1,1,34,1,1,1,3,28,28
28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,31,1,1,1,32,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,29,29,29,3,2,1,34,29,28,28
28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,34,3,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,30,28,28,28,28,28
28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,37,1,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,37,28,28,28,28,28
28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,1,34,32,28,31,36,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,29,28,28,28,33,28
28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,37,32,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33
105,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28
103,105,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28
112,103,105,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28
112,112,103,105,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28
112,112,112,103,105,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28
112,112,112,112,103,102,105,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,33,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28
112,112,112,112,112,112,103,102,105,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,30,112,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,1,3,2,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,3,112,37,1,30,30,28,28,28,28,28,28,28,104,102
112,112,112,112,112,112,112,112,103,102,105,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,30,1,1,28,28,28,28,28,28,28,28,34,112,3,2,2,37,30,30,30,1,2,3,30,1,1,1,1,1,34,30,31,3,1,1,34,1,30,30,1,1,1,1,1,34,28,28,28,28,28,104,102,106,112
112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,103,102,105,28,28,28,30,30,3,34,1,1,1,37,1,1,1,1,1,1,1,1,30,30,30,30,1,1,1,1,1,1,34,1,1,1,1,1,1,1,1,34,1,1,1,1,1,1,31,1,1,112,1,1,1,1,1,1,1,29,28,28,28,28,28,104,102,106,112,112,112
112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,103,102,102,105,1,1,1,1,1,1,112,1,1,1,1,1,34,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,34,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,34,1,1,1,1,34,3,104,102,102,106,112,112,112,112,112
112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,103,102,102,105,2,2,3,3,2,2,1,3,112,1,1,1,1,1,1,34,3,1,1,3,1,1,1,2,2,2,3,3,1,1,1,3,1,2,2,3,2,3,1,1,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,104,102,102,106,112,112,112,112,112,112,112,112
112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,103,102,102,102,102,105,2,2,2,3,3,1,1,112,1,1,1,1,3,1,1,1,3,2,2,2,2,3,2,3,112,3,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,3,104,102,102,102,102,106,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112

To upload this map, copy the values above into a plain text (.txt) file.
Then use the [Upload Map] feature to upload the text file.

NOTE: This feature exports terrain tiles only, not units!

Advance Wars is (c) 1990-2001 Nintendo and (c) 2001 Intelligent Systems. All images are copyright their respective owners.